Books & Blogs

We delen onze kennis en ervaring graag en wel in de vorm en op dat moment, die je dan het meest gelegen komt: lezen in eigen tempo.

Anita publiceert regelmatig in vaktijdschriften zoals de CLOU van de MOA en op online platforms zoals Frankwatching en Marketingfacts van NIMA over haar projecten om kennis en ervaring te delen. Een overzicht is te vinden via LinkedIn. Enkele boeken zijn dan ook ook te downloaden als e-books. Daarnaast initieert en organiseert zij events (mee) ter inspiratie.

Marketing-Insights

In opdracht van en in samenwerking met MOA hebben we in 2019 het boek ‘Modellen voor Marketing-Insights’ op de markt gebracht. Het is het eerste overzicht van de belangrijkste modellen voor consumentengedrag, marktonderzoek en digital analytics in Nederland. Dankzij die modellen kunnen we (dat is: marketeers, beleidsmakers en/of marktonderzoekers) bij complexe marketing-vraagstukken snel tot de kern van een probleem komen en slagvaardig advies geven, of gericht onderzoek opzetten voor de ontwikkeling van effectief beleid.

Dit boek heeft een plek gekregen op de longlist van de Marketing Literatuur Prijs 2019 van PIM (Platform Innovatie Marketing) en is een van de drie icoonprojecten van het Lectoraat MCX van de Hogeschool Utrecht.

Zie ook: www.mi-modellen.nl/

Tip: als je het boek hebt aangeschaft, begin dan met de Vragen van de marketeer Bijlage 1 en blader dan door naar de paragraaf met de modellen, waar je direct mee aan de slag kunt.

Blogs

Eén van haar laatste blogs handelt over Neuromarketing en Ethiek. Door de snel toenemende kennis van de werking van het brein zijn we steeds beter in staat om consumenten een bepaalde richting in te sturen, zonder dat die consument zich daar bewust van is en zich ertegen kan weren. Dus hoe ethisch is neuromarketing? En hoe ver kan en mag je gaan bij het inzetten van neuromarketing? Welke grenzen leggen individuele marketeers zich daarbij op? Is regulering noodzakelijk; en zo ja, wie is daarvoor verantwoordelijk?

Ruim 60 studenten, die binnen de minor e-Marketing van de Hogeschool Utrecht onder meer de cursus Neuromarketing volgden, dachten hier enkele weken kritisch over na en discussieerden vervolgens onderling over de vraag of de commerciële toepassing van neuromarketing al dan niet ethisch verantwoord is.

Dat levert verrassende resultaten op, want de aankomende professionals zien neuromarketing over het algemeen als ‘klassieke’ marketing, maar dan in een nieuwe, eigentijdse, meer effectieve vorm en concludeerden vervolgens: “Als neuromarketing niet ethisch verantwoord zou zijn, dan is marketing dat ook niet!

Zie ook: www.marketingfacts.nl/berichten/neuromarketing-en-ethiek-nieuwe-wijn-in-oude-zakken

Events

Eerdergenoemde blog over Neuromarketing en Ethiek vormde de eerste aanzet voor het debat, dat de NIMA Community Brein & Gedrag organiseerde voor professionals over het dilemma tussen ethiek en neuromarketing in het voorjaar van 2019 aan de Hogeschool Utrecht.

Binnen deze community organiseren we jaarlijks twee inspiratiesessies voor en door NIMA-professionals om de kennis over brein en gedrag te delen, en elkaar over de toepassing ervan in marketing context te inspireren. Marketeers die begrijpen hoe consumer-decision making werkt, hebben een enorme voorsprong; in korte tijd groeide het aantal leden snel, onze inspiratiesessies zijn druk bezocht en de waardering is met een gemiddeld een ruime 8 hoog.

Zie ook: www.nima.nl/communities/brein-en-gedrag/

Meer info over de NIMA Community Brein & Gedrag via de LinkedIn-groep www.linkedin.com/groups/8614537/

Work in progress: drieluik creativiteit

Recente inzichten uit Neuroscience, Economie en Psychologie over het brein en consumentengedrag vinden inmiddels in toenemende mate hun weg naar marketing. Wat betekent dat voor het vermogen, waar we als mens misschien wel het meest plezier aan beleven: verbeeldingskracht en creativiteit? Ook binnen marketing uitermate relevant, want verbeeldingskracht zet aan tot creativiteit, de basis van innovatie en ontwikkeling.

In deze vreemde tijd zien we dat verveling leidt tot creativiteit en dat zullen we straks in het ‘nieuwe normaal’ ook hard nodig hebben om tot innovatieve oplossingen en nieuwe verdienmodellen te komen. In theorie heeft Nederland als een van de hoogst scorende innovatielanden in de wereld alvast erg mooie kaarten in handen om er straks wellicht nog beter uit te komen. De vraag hoe we onze eigen creatieve vaardigheden blijvend kunnen verbeteren is daarom belangrijker, urgenter en actueler dan ooit, zeker voor marketeers en agile-teams, die met design thinking aan het werk willen.

Kunnen we onze eigen creatieve vaardigheden blijvend verbeteren? Hoe dan? En kunnen we dat dan ook onderbouwen en hard maken? Tegen die achtergrond schrijf ik momenteel aan een drieluik over creativiteit, de eerste twee Marketingfact blogs staan al online:

  • Hoofd & Handen

De 1e blog is gebaseerd op de ervaringen met een Lego Serious Play challenge van Marketing Design Lab, waarbij conform de opzet van wetenschappelijke experimenten via fMRI-scans daadwerkelijk structurele veranderingen in de hersenen kunnen worden aangetoond.

Creativiteit is atletiek van de hersenen: creativiteit blijkt als een spier die je kunt trainen, waarbij verschillende hersengebieden onderling aantoonbaar meer en sterkere verbindingen aangaan. Zie ook: www.marketingfacts.nl/topic/lego-serious-play

  • Incubatie

De 2e blog is gebaseerd op een literatuurstudie en geeft een sociaalpsychologische blik op creativiteit op basis van De Dreu en Dijksterhuis. Hun inzichten worden gecombineerd tot drie verschillende denkstijlen: flexibel, persistent én onbewust via een incubatie-periode.

Juist de combinatie van en het afwisselen tussen de verschillende stijlen is cruciaal om in de praktijk tot creatieve oplossingen en innovatie te komen. Zie ook: www.marketingfacts.nl/berichten/de-beste-ideeen-komen-niet-alleen-in-bed-bad-of-bus-maar-ook-achter-je-bure

  • Retoriek

De 3e blog is nog in de maak en zal dieper ingaan op divergent denken en retoriek. Stijlfiguren zijn al millennia bekend en beschreven (Ars Rhetorica van Aristoteles, 384-322 v C) en met name visuele retoriek wordt bij marketingcommunicatie graag en vaak ingezet om consumenten te beïnvloeden en overtuigen, maar zou je retorische middelen ook in kunnen zetten om het divergente denken te stimuleren? Zou retoriek kunnen helpen het bewuste denken te onttuigen en uit te spannen?

Door deze bewust in te zetten in het creatieve proces en jezelf opzettelijk op een verkeerd, dat is ander been te zetten, zou je wellicht makkelijker uit de diepere denksporen in je brein kunnen stappen om nieuwe paden te bewandelen. Kunnen retorische middelen gekanteld worden tot creativiteitstechnieken en zijn er voorbeelden van te vinden in de praktijk?

Nieuwsgierig geworden?
meer over Eureka