Skip to main content

Projecten

De holistische aanpak van Eureka Research & Consultancy wordt gekarakteriseerd door: accountability, consumentengedrag en data.

Bij het lectoraat Marketing, Marktonderzoek & Innovatie van de Hogeschool Utrecht wordt graag kennis gedeeld, de onderzoeksprojecten worden dan ook deels met publiek geld bekostigd. Tegen die achtergrond hierbij enkele high-lights van enkele tweejarige SIA RAAK onderzoeksprogramma’s met hun Top-Ups, waarbij Anita Cox betrokken was als senior onderzoeker én projectleider:

Accountability

Marketing-en communicatiebureaus staan steeds meer onder druk om het effect van hun inspanningen aan te tonen. Het ‘Return on Creativity’ programma kwam tegemoet aan de innovatievraag van een groep Utrechtse MKB-ondernemers in de marketing- en communicatiebranche, die meer grip wilden krijgen op het rendement van investeringen. Het tweejarige project resulteerde onder meer in artikelen en een e-book over een proces- én resultaatgerichte aanpak, die in dit programma is ontwikkeld voor de creatieve industrie, onder de naam Accountable werken volgens De Utrechtse School: DUS!

Accountability is een bijzonder actueel onderwerp, niet alleen als ‘een verplicht nummer’, maar ook goed voor het verdienmodel én je houding als professional: hoe kun je je werk elke dag weer verbeteren?

Accountability wordt vaak gezien als verantwoording afleggen over het resultaat. Van Woerkom & Aarts onderscheiden naast ‘performative’ echter nog een tweede vorm: ‘decisional’ accountability. Beide vormen van accountability vullen elkaar aan én hebben elkaar nodig, performative accountability vraagt om meetbare resultaten, terwijl decisional accountability gaat over het expliciet en systematisch onderbouwen van keuzes. Geen processen zonder doelen; geen resultaten zonder een goed proces. Een zorgvuldig proces vergroot de kans op het gewenste resultaat.

Meer info, incl. e-book

Online routeplanner voor de Campagnestrategie

In een Top-up project is het DUS!Board verder ontwikkeld tot een praktische, online tool, die helpt om de meest kansrijke campagnestrategie te kiezen voor marcom professionals om werkelijke gedragsverandering teweeg te brengen op basis van de literatuur (onder meer: heuristieken, choice framing, priming en nudging). Deze online routeplanner is vrij toegankelijk en kosteloos te gebruiken met een downloadbaar advies voor uw project.

Meer info, incl. e-book en online tool

Engagement is Key

Veel bedrijven staan via social media als Facebook of Twitter in contact met hun gebruikers en iedere serieuze marketingcampagne werkt tegenwoordig met likes en tweets. Hoeveel ze daarin investeren en in de toekomst willen blijven doen, hangt af van de effectiviteit van social media. Maar wanneer zijn social media effectief, wat bepaalt die effectiviteit en hoe kunnen we die meten? Het zijn deze vragen waarop het tweejarige onderzoeksproject The Network = the Message zich richtte en de Hogeschool Utrecht met Hogeschool Rotterdam en tien partijen uit de marketingcommunicatie branche heeft samengewerkt.

Zie www.thenetworkisthemessage.nl

Naast de ontwikkeling van nieuwe analyse-tools, is binnen dit thema een kneedbaar ‘Social Media Value Metrics’-model ontwikkeld met richtlijnen voor professionals. Dit model was gericht op social media en marcom-bureaus. In een Top-up project is in 2018-2019 het model doorontwikkeld naar de belangrijkste marketing- & sales activiteiten en MKB-bedrijven uit andere branches, zodat meer MKB-ers effectiever in de zin van meer data gedreven kunnen ondernemen op basis van alle reeds beschikbare data binnen het bedrijf.

Hoe kun je effectiviteit beoordelen en verbeteren?
  • Begin met een koppeling van de inzet aan de bedrijfsdoelstelling en probeer dat SMART te maken.
  • Neem dan het denkmodel over klantgedrag dat binnen het bedrijf als uitgangspunt wordt gebruikt, zoals bijv. de Customer Journey; de sales funnel, etc.
  • Zoek vervolgens systematisch zowel binnen als buiten het bedrijf naar relevante informatie, data en metrics, die samen een holistisch beeld geven conform dat klantmodel en begin gewoon. Kijk vooral ook buiten de silo’s van je eigen afdeling.
  • Probeer de hoeveelheid metrics gevarieerd (kwantitatief, kwalitatief en financieel) maar beperkt te houden (tussen de 5 en max. 12 metrics). (NB: Kwantitatieve metrics zeggen iets over de aantallen of hoeveelheden; de kwalitatieve metrics iets over de kwaliteit, de aard of hoedanigheid van die aantallen.)
  • Ga benchmarken, blijf experimenteren, falen en doorleren. Blijf nieuwsgierig, zodat je gaandeweg hoe langer hoe meer kennis opdoet en steeds succesvoller wordt.
Nieuwsgierig geworden?
meer over Eureka