Skip to main content

Trainingen

We delen graag onze kennis en ervaring en wel in de vorm en op dat moment, die je dan het meest gelegen komt: face tot face voor diepere vragen.

We delen onze kennis en ervaring graag en Anita publiceert regelmatig in vaktijdschriften en online platforms. Daarnaast geeft zij ook Masterclasses, (in-company) trainingen, (gast-)colleges en inspiratiesessies, zowel voor marketeers als aankomende professionals.

MOAcademy

Samen met Norbert Scholl (coauteur van ‘Kwalitatief Onderzoek’) en Erik de Kort (coauteur van ‘Wat is de vraag?‘) hebben we in opdracht van de MOA en in samenwerking met de Redactieraad van in totaal 12 bureau- en bedrijfsleden in 2019 het boek ‘Modellen voor Marketing-Insights’ uitgebracht. Het is het eerste overzicht van de belangrijkste modellen voor consumentengedrag, marktonderzoek en digital analytics in Nederland. Zie ook www.mi-modellen.nl.

Naar aanleiding van dit boek hebben we dit jaar ook een masterclass ontwikkeld: de MOAcademy ‘Daar is een model voor! – Hoe kan ik modelmatig denken effectief inzetten voor het genereren van Marketing-Insights?’

Marktonderzoek is pas succesvol als het antwoord geeft op de juiste vraag. Maar als je de juist vraag hebt gesteld, hoe weet je dan of je vervolgens ook de juiste variabelen en de cruciale verbanden tussen die variabelen onderzoekt? Dat kan als je je baseert op een bewezen model. Dankzij modellen kunnen we bij complexe marketingvraagstukken snel tot de kern van een probleem komen en slagvaardig advies geven of gericht onderzoek opzetten voor de ontwikkeling van effectief marketingbeleid.

In deze Masterclass leer je via herkenbare cases en/of je eigen concrete vraag het juiste model te kiezen en welke onderzoeksmethode je daarbij het best kunt gebruiken om de juiste vraag ook expliciet, systematisch en onderbouwd te beantwoorden.

Deze masterclass beslaat een hele dag en bestaat uit vier onderdelen, te weten:

  1. Modelmatig denken en de rol van het conceptuele model;
  2. Modellen voor strategische beleidsbeslissingen (bijvoorbeeld in het kader van de doelgroep, merkbeleving en positionering);
  3. Modellen die worden gehanteerd bij innovatie en NPD;
  4. Modellen voor de evaluatie en controle fase met het oogpunt op marktevaluatie en effectiviteit.

Elk blok wordt in circa 1,5 uur behandeld, waarbij het laatste halfuur met een praktijkcase in kleine teams wordt afgesloten, zodat je de stof ook leert toepassen en de eigen onderzoeksvraag voldoende aan bod kan komen.

Praktische informatie:

  • De masterclass is bestemd voor professionals, die enige ervaring hebben met het onderwerp (niveau B).
  • De opbouw van de masterclass is 70% theorie en 30% praktijk.
  • De masterclass levert 6 PE punten op en een MOA-certificaat.
  • Deelnemers ontvangen na afloop het boek ‘Modellen voor Marketing-Insights uit de beroepspraktijk van consumentengedrag, marktonderzoek en analytics’.

Zie de agenda van de MOA voor meer info of om je aan te melden voor de eerstvolgende Masterclass op woe. 14 okt. 2020: www.moaweb.nl/95-over-de-moa/711-agenda.html

Op verzoek zijn de verschillende onderdelen overigens ook los te boeken als workshop/training van een dagdeel.

Presentaties, lezingen, gastcolleges & inspiratiesessies

In de afgelopen 10 jaar heeft Anita als spreker/gastdocent en trainer ruime ervaring opgedaan over verschillende onderwerpen en met verschillende doelgroepen: van bovenbouw lagere school (Reclame Rakkers) tot professionals in het kader van post-initieel onderwijs (Conceptontwikkeling), van psychologiestudenten (Neuromarketing) tot business developers (Strategische Samenwerking Onderwijs, Onderzoek en Praktijk), van marketeers tot aankomende ondernemers (Creativiteit) en vormgevers (Persuasion en Nudging).

Wil je meer weten over de mogelijkheden en/of heb je een specifieke vraag? Neem dan contact op.

Stuur dan een mail naar info@eureka-rc.nl of LinkedIn

Meer weten wat Eureka voor jou
en/of je bedrijf kan betekenen?
Neem contact op